Usługi geodezyjne


Zakres usług geodezyjnych:
 
 • Wstępne projekty podziałów działek
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia granic
 • Pomiary powykonawcze
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych
 • Inwentaryzacja urządzeń podziemnych
 • Wytyczenia obiektów budowlanych
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Kompleksowa obsługa inwestycji
 • I inne...

 

UWAGA:

W przypadku chęci zapytania o cenę usługi, prosimy podać podstawowe informacje o nieruchomości, czyli lokalizacja, powierzchnia oraz numer ewidencyjny.

mail: betpolsilno@interia.pl

tel.: 600 918 969